"Młodzież w Teatrze" - Chojnickie Studio Rapsodyczne

Znajdź nas na Facebooku!

Projekt ma na celu edukację młodzieży szkolnej.

Ma za zadanie przybliżyć język artystyczny teatru. Każde spotkanie w grupie składa się ze spektaklu i interaktywnego wykładu.

23 września - "Romeo i..." - cztery spektakle (II LO oraz I LO w Chojnicach)

25 maja - "Bon Voyage" + wykład "współczesne podejście do historii"

28 stycznia - "Romeo i..." + wykład "teatr za czasów Szekspira"

17 lutego - "H e y s e l" spektakl profilaktyczny + wprowadzenie w tematykę wydarzeń z 1985.

Heysel to nazwa stadionu w Belgii, na którym 1985 roku doszło do tragicznych wydarzeń za sprawą kibiców Liverpoolu. To, co powinnobyło być świętem futbolu, okazało się być masakrą ludzi.

10 lutego - "Bądź ze mną. Jestem" + wykład "przeniesienie powieści na scenę. Analiza porównawcza"

Materiałem wyjściowym spektaklu jest książka E.E. Schmitta "Oskar i Pani Róża". Twórcy spektaklu dokonali własnej adaptacji często dokonując manipulacji treścią, aby uzyskać konkretne efekty. Rozmowa z widzami będzie dotyczyła zmian w stosunku do oryginału, a także wyjaśnienia zabiegów artystycznych użytych w spektaklu.