L A B O R A T O R I U M - Chojnickie Studio Rapsodyczne

Znajdź nas na Facebooku!

Projekt ma na celu poszerzenie umiejętności aktorskich. Spotkania mają charekter otwarty dla miasta i są kilkudniowe.

uczestnicy będą studyjnie dotykali poszczególnych aspektów dotyczących teatru.

Zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin co pozwoli na szersze spojrzenie na sprawy teatru.


XVIII odsłona - 16 listopada - "Elementarne zadania aktorskie"

XVII odsłona - 4 października - "dialogowanie" prowadzący: Grzegorz Szlanga

XVI odsłona - 25-26 lipca - "próby zawodowe" prowadzący: Rafał Matusz

Warsztaty skupiły się wokół pracy nad scenami z jednego ze współczesnych dramatów.

XV odsłona - 1-3 lutego - "psychologia i inicjatywa" prowadzący: Grzegorz Szlanga

Celem warsztatów jest podanie narzędzi do szukania postaci, a także do budowania scen bez głebszej ingerencji reżysera. Budowanie sceniczne odchodzi od "gadania", a umieszcza sceny w przestrzeni akcji.

XIV odsłona - 30 grudnia - "dialog" prowadzący: Grzegorz Szlanga

Celem warsztatów jest zbadanie możliwości tkwiących w zagadnieniu jakim jest Dialog. Wstępne założenie jest takie, że nie wiemy o tym nic i budujemy na bazie ćwiczeń "wiedzę" na ten temat.

XIII odsłona - 9 kwietnia - "głos i ruch" prowadzący: Jacek Zawadzki

XII odsłona - 27 - 29 stycznia - "Już nie "co" a "jak"

prowadzący: Grzegorz Szlanga

Warsztaty dotyczyły poszerzania zakresu tonacyjnego, a także problemu kompozycji tekstu. Uczestnicy zgłębiali pojęcia takie jak rytm, maska postaci, grafika tekstu - a wszystko to w odniesieniu do treści tekstu - jego logiki.

XI odsłona - 5 listopada - "Warsztaty z Teatrem Polskim" Bydgoszcz

Warsztaty są także zachętą dla widzów (zwłaszcza młodych) do próbowania własnych sił w twórczym działaniu, używaniu teatru i performens, jako narzędzi komunikacji i badania świata. Są praktycznym wyrazem filozofii TPB, w myśl której teatr ma być otwartą, publiczną przestrzenią dyskusji na ważne tematy. W przypadku Wszytskich Świętych warsztaty są okazją do zbliżania się do tematów
kontrowersyjnych i żywych takich jak: formy przeżywania wiary, rytuały religijności,
sposoby wyrażania poglądów religijnych w przestrzeni publicznej, konfrontacja
światopoglądów i sposoby szanowania (lub braku tolerancji) wobec kogoś, kto myśli inaczej.
W trakcie działań będziemy dekonstruować performatywne mechanizmy religii, przestrzeni publicznej, wyobraźni społecznej.

X odsłona - 27 października - "Warsztaty z Unią Teatr Niemożliwy" Warszawa

warsztaty dotyczyły pogłębiania własnej wiedzy na temat "pokoleń" i własnych wyobrażeń oscylujących wokół tego tematu. Wydarzenie miało miejsce w ramach projektu Teatr Polska.

foto: Tomasz Taracha

IX odsłona - 2-4 września "warsztaty z Mikołajka" prowadzący: prof. Jerzy Bielunas

Trzydniowe warsztaty z profesorem Bielunasem - najwyższej klasy reżyserem (promotorem dyplomu PWST Grzegorza Szlangi) - były bardzo owocne. Pan profesor warsztatowo przygotowywał z młodymi adaptację "Mikołajka" na podstawie scenariusza napisanego specjalnie na warsztaty z adpetami Studia.

VIII odsłona - 4-6 czerwca "dialogowanie" prowadzący: Grzegorz Szlanga

Przez trzy dni młodzież cwiczyła się w umiejętności dialogowania - brania energii, tematów z partnera. Do tego bycia przygotowanym do tworzenia tekstu na scenie "tu i teraz" ciągle na nowo.

VII odłona (druga w 2013 r.) - 1 - 3 maja - "pantomima" prowadzący: Mieczysław Giedroyć

Trzydniowe zajęcia szkolące w podstawach pantomimy, z naciskiem na kontrapunkt i identyfikację.

Ostatni dzień poświęcony na wykorzystanie zdobywtych umiejetności w etiudach klasycznych.

VI odsłona (pierwsza w 2013 r.) - 18 - 20 lutego - "postaciowanie - eksperyment"

prowadzący: Grzegorz Szlanga

Ekstensywne próby mające na celu zbliżenie adeptów sztuki do umiejętności nakładania na siebie formy innej postaci; od prób kopiowania osób trzecich poprzez budowanie monologu wewnętrznego, do empatycznego zrozumienia ich motywów.

I dzień - kopiowanie: style - chodzenie, mówienie, ogólny obraz postaci

II dzień - dalsze obserwacje - z tekstem zrozumienie motywów działania

III dzień - wyobraźnia - próba wtopienia się (w miarę możliwości całościowy obraz postaci)

V odsłona - 4 listopada - "Teatr Polski z Bydgoszczy"

Na podstawie "Turystów" Artura Pałygi - próby rekonstrukcyjne połączone z improwizacjami grupowymi.

 

IV odsłona - 4 października - "Warsztaty z aktorami z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego" prowadzący: Marcin Borchardt

Wędrówki teatralne po improwizacjach grupowych; docierania się zespołu. Wysyłania i odbieranie bodźców.

 

III odsłona - 9 września - "Warsztaty z aktorami Teatru Współczesnego" prowadząca: Irena Jun

Opis warsztatów teatralnych
Projekt, dzięki wprowadzeniu części edukacyjnej, daje możliwość zwiększenia potencjału
twórczego mieszkańców oraz ma za zadanie przybliżyć tak trudne tematy jak Holokaust czy
patriotyzm, a także pokazać, jak radzić sobie z trudnymi relacjami międzyludzkimi. Dla amatorów
teatru nie zabraknie pracy na tekście i z tekstem, co ma za zadanie przerwać sztuczną granicę dzielącą
widza i aktora.
Zajęcia będą prowadzone przez aktorki – Beatę Zygarlicką i Irenę Jun w formie warsztatowej
i podzielone będą na 2 części. Czas trwania ok. 4 godzin. Jedna z części warsztatu będzie
dotyczyła tematu przestrzeni społecznej i przestrzeni teatru, druga natomiast interpretacji tekstu
dramatycznego. Każdorazowo z warsztatu będzie mogło skorzystać nieodpłatnie do 20 osób.

Część I. „Przestrzeń społeczna/przestrzeń teatru” – warsztat prowadzony przez Beatę Zygarlicką.
Czas trwania 90 minut. Liczba uczestników: max 16 osób, wiek: od 17 roku życia. Warsztat jest
konsekwencją spektaklu dotykającego bolesnych miejsc w historii i trudnych relacji międzyludzkich, z
założenia ma jednak uświadamiać zjawiska i uwalniać, wyzwalać.
Pierwsza część warsztatu pozostaje w sferze ciała i wyobraźni, jest sekwencją działań, dla
której punktem wyjścia jest emocjonalna relacja między postaciami w spektaklu. Druga część
warsztatu wychodzi od tekstów – jest pracą na fragmencie tekstu dramatu i przekazach kultury
masowej odbieranych przez różne zmysły (piosenka, komiks). Poprzez te przekazy docieramy do
elementarnych modalności języka sztuki - dźwięki, obrazy, być może reakcje podprogowe na wybrane
znaki i symbole - i poznajemy procesy uruchamiania opowieści wyzwalających.
Warsztat tworzą etiudy z zakresu elementarnych zadań scenicznych pobudzające różne zmysły, praca
interpretacyjna, praca twórcza, rozmowa.

Cele:
•otwarcie na pracę z emocjami, wyobraźnią i ciałem;
wprowadzenie zagadnień: orientacja seksualna, rasa, pochodzenie, tolerancja, inność,
poczucie przynależności poprzez sensualne zadania i etiudy aktorskie;
• określenie relacji kulturowej rodzic-dziecko wobec treści spektaklu „Utwór o Matce i
Ojczyźnie”;
poznanie tekstów kultury będących częścią spektaklu „Utwór o Matce i Ojczyźnie i
•sfunkcjonalizowanie ich użycia w spektaklu („Maus” Arta Spiegelmana, „Imagine” Johna
Lenona);
• zapoznanie z relacją przestrzeń teatru – przestrzeń społeczna, czyli określenie konsekwencji
istnienia oraz zadań spektaklu wobec widzów traktowanych jako „wspólnota świadków”.

Cz. II. „Interpretacja tekstu dramatycznego” – warsztat prowadzony przez Irenę Jun.
Czas trwania 135 min. (3x45 min.). Liczba uczestników: max 20 osób, wiek: od 16 roku życia. Warsztat
opiera się na pracy na wybranych tekstach dramatycznych, w tym na tekście Bożeny Keff „Utwór
o Matce i Ojczyźnie”. Daje możliwości poszerzenia umiejętności związanych z interpretacją i
rozumieniem tekstu.
W ramach zajęć prowadzone są ćwiczenia doskonalące technikę słowa i pogłębiania sposobu
myślenia o tekście.
Cele:
otwarcie na pracę z tekstem;
doskonalenie technik mowy;
poszerzenie umiejętności interpretacyjnych.

II odsłona - 29-31 marca - "Uczucie w dźwięku" prowadzący: Daniel Jacewicz

opis: rozwijanie wraźliwości dźwiękowej; wypełnianie dźwięku emocją. Prześledzenie uderzenia dźwiękiem; analiza właściwości dźwięku i jego oddziaływania

I odsłona - 6-9 lutego - "Emocja: studium" prowadzący: Grzegorz Szlanga

 

opis: próba syntetyczna; cel: "obudzenie" stanów emocjonalnych; względnie poszerzenie zakresu emocjonalnego; prześledzenie pojęcia "emocjonalności" od strony "kodowanie emocji w ciele", "poszukiwania gestu psycholigcznego" i ostatecznie nauka prowadzenia prób metodą Czechowa

źródła: "Ćwiczenia aktorskie" A.Czechow